Copywriting wetenschaps- en overheidscommunicatie

Een jaarverslag, beleidsrapport of wetenschappelijk verslag laten copywriten of redigeren?Intern is het dikwijls veel werk dat voor extra stress zorgt bij drukbezette medewerkers.

Een externe copywriter neemt u dat grote werk uit handen. Bovendien geeft een verfrissende, vernieuwende insteek uw publicaties extra impact. En heb ik me vanaf het begin van mijn carrière als copywriter niet alleen op wervende teksten toegelegd, maar ook op wetenschap en overheidscommunicatie.

Uiteraard kunt even goed op mij rekenen voor commerciële brochures. Niet zelden lopen de genres in elkaar over.

Highlights

 • workflow op uw maat
 • met checkpoints en bijsturing
 • focus op de lezer
 • creatieve visie om moeilijke content aantrekkelijk te maken

Belangrijke opdrachtgevers

 • GIMV
 • KMI
 • VAPH
 • SELOR
 • Departement Omgeving
 • Centrum Landbouwonderzoek
 • VUB
 • Inagro

Ideeënboek Kwaliteitsvol Verkavelen

copywriter wetenschap overheidscommunicatie

Het Werkboek Kwaliteitsvol Verkavelen is een inspiratieboek voor voornamelijk stedenbouwkundig ambtenaren en gelijkaardige specialisten. Het sluit aan bij het vroeger verschenen boek ‘Dichter wonen’, dat een verdichting van onze woonpraktijk in de kernen voorstaat.

Het boek kwam tot stand vanuit een zorgvuldig geregisseerd plan, opgemaakt door CIBE in overleg met opdrachtgever departement RWO (nu departement Omgeving). Veel informatie die ik als copywriter verwerkte, werd aangereikt in themavergaderingen met specialisten (architecten, stedenbouwkundigen, ambtenaren).

Themabrochures Roeselare

copywriter wetenschap overheidscommunicatie

Strategisch concept en copywriting van acht themabrochures voor de Stad Roeselare. Elke brochure belicht een centraal thema van het lokale beleid en haar verwezenlijkingen.

Brede publiekscommunicatie met een toegankelijk format.

Leuke vormgeving, informatief rijk maar bondig en aantrekkelijk geschreven.

Jaarverslagen GIMV

jaarverslag GIMV copywriting

GIMV, de Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Vlaanderen, is een belangrijke verschaffer van durfkapitaal aan jonge of groeiende ondernemingen. Ook de Vlaamse Overheid heeft er nog altijd een bestuursmatige voet tussen de deur. Met zijn jaarverslag wenst GIMV alle stakeholders te bereiken, van bedrijven in haar netwerk tot particuliere beleggers.

GIMV participeert in branches als biotech, cleantech, ICT et cetera waarvan het toekomstgerichte zakenmodel niet eenvoudig te vatten is in vlotte, toegankelijke taal.

Interne tijdsbesparing: de data verzamelen en voorbereiden is anders een tijdrovende taak.

Vlotte, consistente taal op maat van de doelgroepen in een sterke layout.