Interview infoblad dialect en taal

Sommige inwoners van een gemeente sparen tijd noch moeite om bepaalde eigenheden van hun dorp of regio te bestuderen. Zoals regionale taal/dialect, dat door de geïnterviewde in dit artikel als een bijzondere rijkdom wordt beschouwd. Marc heeft er trouwens een uitgebreid online woordenboek rond gemaakt.